top of page
  • Εικόνα συγγραφέαIppothesis

Σχετικά με το υποσιτισμένο αλογάκι στον Ίασμο Κομοτηνής –About malnourished horse at Iasmos Komotini

Έγινε ενημέρωση: 14 Αυγ 2019

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 14/8/2019


Με ανακοίνωση του στο διαδίκτυο το Δ.Σ. του Ιππικού Ομίλου Κομοτηνής εκπροσωπώντας την Ελληνική Αστυνομία και την Κτηνιατρική υπηρεσία, ενημερώνει πως το πουλάρι στον Ίασμο Κομοτηνής είναι υγιέστατο αποκαλώντας όσους ασχολήθηκαν με την υπόθεση άσχετους.

Ως σωματείο προστασίας ιπποειδών θέλουμε να ενημερώσουμε πως όταν έχουμε καταγγελία απευθυνόμαστε στην Αστυνομία όπως ορίζει η νομοθεσία και όχι σε ιππικό όμιλο,


Επιμένουμε πως το συγκεκριμένο ζώο πρέπει να εξεταστεί από ιππίατρο ή κτηνίατρο με εμπειρία στα ιπποειδή, ειδικά ιπποειδή νεαρής ηλικίας σε αυτή την κατάσταση η οποία δεν οφείλεται μόνο σε έλλειψη αποπαρασίτωσης,

Ένα ιπποειδές 5 μηνών που έχει αποκοπεί από την μάνα του θέλει ειδική διατροφή και συνθήκες για να αναπτυχθεί σωστά,


Το αφήγημα της εύρεσης του ζώου στα σκουπίδια έχει πολλά κενά, τουλάχιστον για εμάς το άσχετο σωματείο. Συνήθως οι άνθρωποι πετάνε στα σκουπίδια τα νεογέννητα και όχι οι φοράδες, ειδικά φοράδα που ανήκει σε άγρια αγέλη ιπποειδών,

Δεν αναφερθήκαμε ποτέ στο φύλο του ζώου ή στην καταγωγή των «ιδιοκτητών» γιατί απλά δεν μας αφορά,


Δεν είμαστε άσχετοι και σε αντίθεση με άλλους δεν είμαστε δικαστές.

Ευχαριστούμε την Γαϊδουροχώρα για την σημαντική της συμβολή στην προσπάθεια να βοηθηθεί το ιπποειδές.


11/8/2019

Από την πρώτη στιγμή που μας ενημέρωσαν και δημοσιοποιήθηκαν οι φωτογραφίες ενός μικρού αλόγου σε κακή κατάσταση στον Ίασμο Κομοτηνής, προσπαθήσαμε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει και να βοηθήσουμε.


Οι σημερινές φωτογραφίες του ζώου αποδεικνύουν την άθλια ζωή που έχει κατά παραβίαση όλων των κανόνων ευζωίας. Δεν είναι μονάχα η αποπαρασίτωση που δεν έχει γίνει και είναι πρησμένο από τα σκουλήκια. Τα κόκαλα του που διαγράφονται, η αφυδάτωση που διακρίνεται αν κάποιος γνωρίζει, οφείλονται καθαρά σε έλλειψη επαρκούς τροφής και νερού.


Οι διαδικτυακές δηλώσεις «το αγαπάμε και το βρήκαμε στα σκουπίδια», αν είναι αληθινές και δεν είναι ακόμα ένα προϊόν αναπαραγωγής που απλά μας βγήκε χαλασμένο, καλό είναι να συνοδεύονται από έγγραφα (στο οικείο αστυνομικό τμήμα με δήλωση εύρεσης του ιπποειδούς) και πράξεις. Φωτογραφίες σε εσωτερικούς χώρους με ένα ζώο το οποίο την ίδια στιγμή θα έπρεπε για λόγους επιβίωσης και κοινωνικοποίησης να βρίσκεται ανάμεσα σε ζώα του είδους του, δεν αποδεικνύουν αγάπη για την ζωή του.


Αν οι άνθρωποι που το βρήκαν είναι φτωχοί τότε υπάρχουν ήδη ενδιαφερόμενοι για να το αναλάβουν.

Ως σωματείο καταθέσαμε γραπτά καταγγελία εξηγώντας τους κινδύνους που αντιμετωπίζει ένα νεαρό ιπποειδές σε αυτή την κατάσταση. Ζητούμε την εξέταση του από κτηνίατρο με γνώση στα ιπποειδή. Θεωρούμε πως το οικείο Α.Τ. δεν κίνησε την διαδικασία αυτεπάγγελτα όπως όφειλε δίνοντας χρόνο για διαδικτυακά δικαστήρια και ετυμηγορίες, κάτι που δεν θα ωφελήσει καθόλου το ζώο. 

UPDATE 14/8/2019


According to the online announcement of the Board of Directors of Komotini Riding Club, representing Hellenic Police and Public Veterinary Services, foal at Iasmos Komotini is healthy, not malnourished, naming everybody involved in this abuse case irrelevant without knowledge of equine welfare.


As an Equine Protection Association we would like to inform that when we deal with complaints we address to the Hellenic Police as an official authority for animal abuse cases and not to riding clubs,


We insist that this foal should be examined by a veterinarian with experience in equidae, especially at such young age, in this poor condition which is not only due to lack of equine worming solution,

A 5-month-old equine cut off very early from his mother, needs special nutrition and conditions to grow up properly,


Story of finding this animal in the trash has a lot of gaps, at least for us the irrelevant association. Usually, people throw in the trash newborns and not mares, especially a mare that belongs to a wild equine herd,


We never mentioned gender of the animal or origin of the "owners", it doesn’t matter to us,

We do have sufficient knowledge on equine welfare and unlike others we are not any kind of judicature.

We would like to thank Donkeysland for their significant contribution trying to help this animal.


11/8/2019

From the first moment we were informed and made public of photos of this poor horse found in Iasmos Komotini, we tried to understand exactly what was going on so as to help.


Today's photos of the animal are a proof of the miserable life it has violating all rules of animal welfare according to the legislation. It is not only that it hasn’t been wormed and its belly is swollen. Horse is obviously malnourished you may see its bones in the picture, dehydration is obvious for someone who has the basic knowledge. All these are clearly due to lack of adequate food and water. This picture is abuse and only.


Online statements "we love it and we found it in the trash", if is true and not yet another unwanted equine it is good to be accompanied by documents (in the relevant police station with a statement of equine finding) and acts. Sitting in a living room with a young equine while at the same time for survival and socialization reasons it should be around other equidae, doesn’t prove love for its life.


If the people who found it are poor then there are already those interested to take over.


As an equine welfare society, we have filed a written complaint about the dangers a young equine faces in such bad situation. We demand that this equine must be examined by a vet with equine knowledge. We consider that the relevant police department did not handle this case as they should, giving time for online courts and verdicts which definitely will not help this abused equine.321 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page