top of page
  • Εικόνα συγγραφέαIppothesis

ΙΠΠΟΘΕΣΙΣ στην Δημόσια διαβούλευση για το νέο πλαίσιο ευζωίας των ζώων συντροφιάς

Σημεία κλειδιά στα σχόλια μας: προβληματικοί ορισμοί , απουσία του όρου ιπποπέδη (παστούρωμα), επιτρέπει την εξαγωγή ζώων για σφαγή στο εξωτερικό


Συμμετείχαμε στην δημόσια διαβούλευση για το νέο πλαίσιο που αφορά την ευζωία των ζώων συντροφιάς γιατί αντικαθιστά τον Ν 4039/2012 έναν νόμο που χρησιμοποιούσαμε για την προστασία και ευζωία των ιπποειδών.

Ευχαριστούμε πολύ τον δικηγόρο κ. Γεώργιο Νικόπουλο για τις σημαντικές διορθώσεις στους σχολιασμούς μας.


Μέχρι να δημιουργηθεί ένα ξεχωριστό θεσμικό πλαίσιο για τα ιπποειδή, προτάσεις για το οποίο έχουμε καταθέσει και θα καταθέσουμε ξανά, οφείλουμε να συμμετέχουμε και να επισημάνουμε τα σημεία του σ/ν που χρειάζονται διορθώσεις.

Συγκεκριμένα:


Ø Το νέο σ/ν στηρίζεται κυρίως στους ορισμούς που ενσωματώνονται στον ΕΚ 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 «σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων (L 84)."

Επικεντρώνεται στην υγεία και όχι την ευζωία των ζώων, ορίζοντας ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΖΩΟ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ για το σκοπό του και το δικό του ρυθμιστικό πεδίο και ΜΟΝΟ. Δεν θα είχαμε ανάγκη το Παράρτημα ενωσιακού κανονισμού, αν είχαμε τον σωστό ορισμό. Αν σκοπός είναι να παραλειφθούν συγκεκριμένα είδη και να ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να τα έχουμε ως ζώα συντροφιάς στα σπίτια μας θα πρέπει κανονικά να καταγραφεί σε άρθρο. Διαφορετικά δεν μπορεί να απαγορεύεται, μέσω του Παραρτήματος Ι, η διατήρησή των υπολοίπων ζώων (πχ ενός αλόγου) ως ζώων συντροφιάς και να επιτρέπεται αδιακρίτως και απεριόριστα, συνολικά των ερπετών και αμφιβίων.

ΖΗΤΟΥΜΕ να θεωρούνται τα ιπποειδή και ως ζώα συντροφιάς, σύμφωνα με τον ελληνικό Νόμο. Ο Ενωσιακός Κανονισμός για την ΥΓΕΙΑ των ζώων, βάσει του σκοπού και του πεδίου εφαρμογής του , ορθώς δεν τα περιλαμβάνει στο Παράρτημα Ι, που αναφέρεται στα pet animals (κατοικίδια - βλ. και σημείο 24 του Προοιμίου του), διότι από υγειονομικής πλευράς, απαιτείται άλλη πρόβλεψη και διαχείριση. Το παρόν Σχέδιο για την ευζωία, όμως, θα πρέπει να συμβαδίζει με την πραγματικότητα της κατοχής και της σχέσης τους με τον άνθρωπο, ως ζώων συντροφιάς.


Το άτοπο του ορισμού του ζώου συντροφιάς με το Παράρτημα Ι του ΕΚ 2016/429, αποδεικνύεται και στην περίπτωση του ζώου θεραπείας, που είναι πάντοτε ζώο συντροφιάς, σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου. Δηλαδή, η παγκόσμια θεραπευτική κοινότητα που χρησιμοποιεί θεραπευτικές υπηρεσίες και άλλων ζώων εκτός από σκύλους, γάτες και νυφίτσες για την επούλωση ψυχικών και φυσικών τραυμάτων ευπαθών ομάδων θα πρέπει να συμβουλευθεί τον συγγραφέα του σ/ν που τα αποκλείει.... Είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ΠΟΙΑ ζώα δέχεται το σ/ν ως ζώα θεραπείας και να οριστούν τα κατά τον νόμο πιστοποιητικά για το κάθε ένα ξεχωριστά.


Ø Στον ορισμό ευζωίας οφείλουν να συμπεριλάβουν όλα τα είδη ζώων, αν ο αρχικός συγγραφέας του σ/ν δεν ενδιαφέρεται, ενδιαφερόμαστε εμείς ως σύλλογος προστασίας ιπποειδών.. Για την αξιολόγηση της σοβαρότητας των περιστατικών κακοποίησης θα πρέπει ο Νόμος να δίνει το έναυσμα για διεξοδική ρύθμιση ή να προβλέπει ρητά περιπτωσιολογία κακοποίησης. Διεθνώς, αναφέρονται ξεχωριστά οι ορισμοί της ευζωίας και εκδίδονται «Οδηγοί ορθής πρακτικής για την καλή διαβίωση» που καθοδηγούν τον ιδιοκτήτη και βοηθούν τον έλεγχο ξεχωριστά για είδη/κατηγορίες ζώων. Ως παράδειγμα καταθέτουμε το εξής: συχνά, οι κακοποιητές ιπποειδών θεωρούν πως τηρούν τις 5 ελευθερίες, παρερμηνεύοντας οι ίδιοι τα όρια της ελευθερίας από πόνο, πείνα και οτιδήποτε άλλο.


Ø Στο άρθρο 14 η παράγραφος 4 να αντικατασταθεί ακριβώς όπως αναφέρεται στον Νόμο 4711/2020 - ΦΕΚ 145/Α/29-7-2020, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, άρθρο 17: Απαγορεύεται η εκτροφή, η εκπαίδευση και η χρησιμοποίηση ζώων για οποιοδήποτε είδος μάχης. Επίσης απαγορεύονται η εκτροφή, η χρησιμοποίηση και η εξαγωγή σκύλων, γατών και ιπποειδών για παραγωγή γούνας, δέρματος, κρέατος ή για την παρασκευή φαρμακευτικών ή άλλων ουσιών

Έχει αφαιρεθεί ο όρος εξαγωγή άρα και το διοικητικό πρόστιμο να αφορά: Εκτροφή, η χρησιμοποίηση και η εξαγωγή σκύλων, γατών και ιπποειδών για παραγωγή γούνας, δέρματος, κρέατος ή για την παρασκευή φαρμακευτικών ή άλλων ουσιών.

Η τραγική παράλειψη της απαγόρευσης της εξαγωγής, σκύλων, γατών και ιπποειδών για παραγωγή γούνας, δέρματος, κρέατος ή για την παρασκευή φαρμακευτικών ή άλλων ουσιών, θα οδηγήσει στην εξαγωγή των παραπάνω ζώων για σφαγή στο εξωτερικό.


Ø Ζητούμε στο Μητρώο παραβατών που θα τηρείται στην Εισαγγελία Αθηνών να καταγράφονται όσοι έχουν τελεσίδικη ποινική καταδίκη για κακοποίηση, βασανισμό ή θανάτωση, «κάθε ζώου» και όχι μόνο των ζώων συντροφιάς, όπως εσφαλμένα έχει επιλέξει ο συγγραφέας του σ/ν. Πέρα από τη θανάτωση παραγωγικού ζώου (που, και αυτή, υπόκειται σε κανόνες ώστε να μην είναι βασανισμός), η κακοποίηση είναι κακοποίηση για όλα τα έμβια όντα: όταν τα χτυπούν πονούν το ίδιο, όταν πεινούν, όταν διψούν, όταν τα εγκαταλείπουν, όταν τα βασανίζουν, αισθάνονται ακριβώς το ίδιο.


Ø Επίσης, προτείνεται η προσθήκη σχετικής διάταξης που να υποχρεώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων για τη διακομιδή του νεκρού ζώου συνεπεία εγκληματικής ενέργειας (θανάτωση από δηλητηρίαση, απαγχονισμό, πυροβολισμό κ.ά.), προκειμένου να διενεργηθεί η αναγκαία προς τούτο κτηνιατροδικαστική - τοξικολογική εξέταση - νεκροψία - νεκροτομή, ύστερα από σχετικό αίτημα της αρμόδιας ανακριτικής αρχής που διενεργεί την αστυνομική διερεύνηση του εγκλήματος. Ως παράδειγμα αναφέρουμε πως πολλές φορές έχουν κακοποιηθεί μέχρι θανάτου ιπποειδή και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίας αρνούνται να εμπλακούν.

Συγκεκριμένα, νεκρό άλογο έλιωσε δίπλα σε κατοικημένη περιοχή, όλοι γνώριζαν ποιοι πιθανώς το σκότωσαν και κανένας δεν έκανε τίποτα για να προφυλάξει υγειονομικά την περιοχή.


Ø Αναφέρεται «Σε περίπτωση τραυματισμού ζώου συντροφιάς σε τροχαίο ατύχημα, ο υπαίτιος της πράξης αυτής υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα τον οικείο δήμο ή την Ελληνική Αστυνομία, προκειμένου να παρασχεθεί στο τραυματισμένο ζώο η απαραίτητη κτηνιατρική φροντίδα».

Για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού που είναι η άμεση κτηνιατρική φροντίδα - περίθαλψη του τραυματισμένου από το ατύχημα ζώου, προτείνεται όπως στο πρόγραμμα διαχείρισης των αδέσποτων ζώων από τους δήμους του άρθρου 7, να υπάρξει σχετική ρύθμιση για 24ωρη παροχή κτηνιατρικής φροντίδας από τους συμβεβλημένου προς τούτο κτηνίατρους, ώστε σε συντρέχουσα περίπτωση να μεταβαίνουν στο τόπο του συμβάντος και να παρέχουν τις κτηνιατρικές υπηρεσίες τους.

Έχουμε πολλές καταγγελίες για τροχαία ατυχήματα με ιπποειδή είτε γιατί τα μεταφέρουν παράνομα πάνω σε καρότσες ή δεμένα πίσω από αυτοκίνητα, είτε γιατί βγαίνουν σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας αφού τα αφήνουν δεμένα μέχρι να τα χρειαστούν και όταν λυθούν ψάχνουν φαγητό και νερό.


Διοικητικές κυρώσεις

Ø α/α 2 Παράβαση Εγκληματική επιλογή από τον νομοθέτη ως ζώο συντροφιάς όσα ζώα δεν περιλαμβάνονται στο κατάλογο του παραρτήματος Ι του ΕΚ 2016/429 δηλαδή: αν κάποιος διατηρεί οικόσιτο ιπποειδές όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία (βλ σχόλιο μας για το άρθρο 2, παράγραφος 3 Ζώα συντροφιάς) θα πληρώνει πρόστιμο; Όσοι έχουν υιοθετήσει κακοποιημένα ιπποειδή ως οικόσιτα θα πληρώσουν πρόστιμο;


Ø α/α 40 Παράβαση Εκτροφή ή/και χρησιμοποίηση σκύλου ή γάτας ή ιπποειδούς για παραγωγή γούνας, δέρματος, κρέατος ή για την παρασκευή φαρμακευτικών ή άλλων ουσιών Άρθρο 14 παρ. 4 εδάφιο δεύτερο50.000 ευρώ για κάθε ζώο Να προστεθεί όπως ακριβώς αναφέρεται στο άρθρο 17 του Ν 4711/2020 ήδη στο σχόλιο μας στην διαβούλευση για το άρθρο 14 παράγραφος 4 επισημαίνουμε: να αντικατασταθεί ακριβώς όπως αναφέρεται στον Νόμο 4711/2020 - ΦΕΚ 145/Α/29-7-2020, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, άρθρο 17: Απαγορεύεται η εκτροφή, η εκπαίδευση και η χρησιμοποίηση ζώων για οποιοδήποτε είδος μάχης. Επίσης απαγορεύονται η εκτροφή, η χρησιμοποίηση και η εξαγωγή σκύλων, γατών και ιπποειδών για παραγωγή γούνας, δέρματος, κρέατος ή για την παρασκευή φαρμακευτικών ή άλλων ουσιών Άρα και το διοικητικό πρόστιμο να αφορά: Εκτροφή, η χρησιμοποίηση και η εξαγωγή σκύλων, γατών και ιπποειδών για παραγωγή γούνας, δέρματος, κρέατος ή για την παρασκευή φαρμακευτικών ή άλλων ουσιών.


Η τραγική παράλειψη της απαγόρευσης της εξαγωγής, σκύλων, γατών και ιπποειδών για παραγωγή γούνας, δέρματος, κρέατος ή για την παρασκευή φαρμακευτικών ή άλλων ουσιών, θα οδηγήσει στην εξαγωγή των παραπάνω ζώων για σφαγή στο εξωτερικό.


Ø α/α 41 Να προστεθεί στους ορισμούς της κακοποίησης, ως ειδική περίπτωση το παστούρωμα – ιπποπέδη ώστε να μην στηριζόμαστε για να σώσουμε ζώα στην περιγραφική ανικανότητα του συγγραφέα του σ/ν, όπου με την φράση δραστικός και μη ιατρογενής περιορισμός της φυσιολογικής κίνησης πρέπει να εννοηθεί και όχι να οριστεί το παστούρωμα – ιπποπέδη ως κακοποίηση. Σύμφωνα με τους διεθνείς οδηγούς καλής διαβίωσης και κτηνιατρικές γνωματεύσεις ιππίατρων η συγκεκριμένη πρακτική είναι κακοποίηση και θα πρέπει να αποσαφηνιστεί σε μια χώρα που οι Δήμοι έχουν ζητήσει με επιστολή τους να μην θεωρείται ως κακοποίηση. Καθημερινά οι ίδιοι οι Δήμοι ακυρώνουν τα διοικητικά πρόστιμα που αφορούν το συγκεκριμένο αδίκημα του παστουρώματος στα πλαίσια ικανοποίησης αιτημάτων ψηφοφόρων τους.

Σε ένα σχέδιο νόμου που θα αντικαταστήσει τον Ν 4039/2012 στον οποίο στηρίζονται οι ορισμοί ευζωίας και κακοποίησης όλων των ζώων είναι εξαιρετικά σημαντικό για την ευζωία των ιπποειδών αλλά και των υπόλοιπων κατηγοριών ζώων να προστεθεί το παστούρωμα – ιπποπέδη στους ορισμούς της κακοποίησης.


Ø Άρθρο 27§2 αναφέρεται ότι «Στις οργανωμένες παραλίες, η πρόσβαση σκύλων, πάντοτε με χρήση λουριού, εντός και εκτός θάλασσας, επιτρέπεται μόνο εφόσον υπάρχει σχετική ευδιάκριτη ένδειξη, αναρτημένη από τον νόμιμο υπεύθυνο εκμετάλλευσης της παραλίας».

Προτείνεται η τροποποίηση της διάταξης αυτή και συγκεκριμένα να ορίζεται ότι στις οργανωμένες παραλίες θα υπάρξει οριοθέτηση μέρους αυτών σε ποσοστό 20% για τη χρήση τους από τους κηδεμόνες ζώων συντροφιάς. Οι σχετικοί προς τούτο χώροι θα σημαίνονται κατάλληλα από τον νόμιμο υπεύθυνο εκμετάλλευσης της οργανωμένης παραλίας. Η προσέγγιση αυτή εδράζεται στην έννοια των κοινόχρηστων πραγμάτων κατά τον Αστικό Κώδικα.

Σε κάθε περίπτωση, τα κοινόχρηστα πράγματα είναι εκτός οποιασδήποτε συναλλαγής, ανήκουν είτε στο δημόσιο (αιγιαλός - παραλία), είτε στους Ο.Τ.Α. (πάρκα - αλσύλλια), που είθισται να αναλαμβάνουν τη διαχείριση και την αξιοποίησή τους κατά τρόπο ώστε να μην αναιρείται η κοινή χρήση τους (άρθρο 970 του Α.Κ), καθώς επίσης και να προάγεται πρωτίστως το ιεραρχικά διαβαθμισμένο έννομο αγαθό της κοινής ωφέλειας του άρθρου 969 του Α.Κ. Επιπροσθέτως, κάθε πολίτης έχει το αναφαίρετο ατομικό δικαίωμα να χρησιμοποιεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα τους κοινόχρηστους χώρους, εξουσία που απορρέει προδήλως από το αυτοτελές δικαίωμα της προσωπικότητας των διατάξεων των άρθρων 5§1 του Συντάγματος και 57 του Α.Κ., σε συνδυασμό με την κείμενη νομοθεσία περί αιγιαλού και παραλίας.

Να θεσπιστούν σχετικές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις σε βάρος του οριζόμενου από τον οικείο Δήμο υπαλλήλου ή αντιδημάρχου ή εντεταλμένου συμβούλου, υπεύθυνου για θέματα ζώων συντροφιάς, που παραλείπει ή αμελεί για την εύρυθμη υλοποίηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων.

Επίσης, να προστεθεί πως τα ιπποειδή ως ζώα συντροφιάς μπορούν να απολαμβάνουν τις ευεργετικές ιδιότητες της πρόσβασης σε παραλίες που ανήκουν στο Δημόσιο είτε στους ΟΤΑ και εισόδου μέσα στην θάλασσα πάντα με την εποπτεία αρμόδιου, κατόχου ή ιδιοκτήτη.


Ø Με το άρθρο 41§2 περ. θ΄ καταργείται το άρθρο 55 του ν. 4745/2020, το οποίο προέβλεπε ποινικές κυρώσεις στους παραβάτες των αξιόποινων πράξεων του ν. 1197/1981 που παραμένει σε ισχύ. Κατόπιν τούτου, προκειμένου να μην καταστεί κενός ποινικών κυρώσεων ο ν. 1197/1981, προτείνεται η ένταξη των αξιοποίνων πράξεων που διαλαμβάνονται σε αυτόν στις κυρωτικές διατάξεις του άρθρου 21§2 του υπό διαβούλευση νόμου. Έχετε υπόψιν πως μετά την διαβούλευση του συγκεκριμένου σ/ν και της επιλεκτικής αναφορά σε ζώα ο μοναδικός εθνικός νόμος που θα μας βοηθά να προστατέψουμε ιπποειδή θα είναι ο 1197/81.
180 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page