Ιπποειδή, εικόνες από την ζωή τους στην Ελλάδα - Equine, their life in Greece

Στην Ελλάδα, με την αποδοχή των αρμόδιων αρχών, οποιοσδήποτε μπορεί να ονομαστεί επίσημα εκτροφέας ιπποειδών. Στην ΕΕ υπάρχει νομοθεσία για το ποιος θεωρείται εκτροφέας όμως κάποιοι εδώ και πολλά χρόνια δεν θέλουν να εφαρμοστεί καμία νομοθεσία για τα ιπποειδή στην χώρα μας. Χωρίς γενεαλογικά βιβλία, χωρίς τίτλο ιδιοκτησίας, για μήνες μέσα σε ξεροχώραφα, χωρίς νερό αφού μπορεί και να βρέξει. Τα ιπποειδή που ανήκουν στην κατηγορία των παραγωγικών ζώων έχουν διαφορετικές ανάγκες για την ευζωία τους από τα βοειδή και τα αιγοπρόβατα. Φυσικά τα ιπποειδή μπορεί να ανήκουν και σε άλλες κατηγορίες όπως οικόσιτα, αθλητικά, εργασίας. Μέχρι τώρα οι συλλέκτες – έμποροι των ιπποειδών εξυπηρετούνται με το ΑΔΑΜΙ. Ένα έγγραφο που το ίδιο στην σελίδα 21 αναφέρει πως «δεν είναι τίτλος ιδιοκτησίας» και έχει περιορισμένη χρονική ισχύ. Τα συγκεκριμένα ιπποειδή ταΐζονται από γείτονες γιατί το χορτάρι είναι ξερό και γεμάτο σίδερα που δεν τρώγονται. Επειδή δεν είναι σε κακή κατάσταση (ακόμα) το πιθανότερο μετά από κάποια σύσταση ώστε να τους έχουν ένα σκέπαστρο και κουβά νερό να τα εξαφανίσουν. Φυσικά υπάρχουν και εκείνοι που υποστηρίζουν πως οι φιλοζωικές είναι υπερβολικές. Θα τους παρακαλούσαμε να συμβουλευτούν υπεύθυνους ιδιοκτήτες ή κτηνίατρους με ειδίκευση στα ιπποειδή. Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για Νομοσχέδιο που να αφορά τα ιπποειδή. Έχουμε καταθέσει τις προτάσεις μας με την ελπίδα να σεβαστούν οι αρμόδιοι την ευζωία τους.


In Greece, with the acceptance of the competent authorities, anyone can be officially named equine breeder. In the EU, there is legislation on who is considered a breeder. But for many years in our country nobody wanted to apply certain legislation. Without pedigree books, without ownership document, staying for months in the fields without water since it can rain, without shelter. Equidae belonging to the category of productive animals but certainly have different needs for their welfare from cattle, sheep and goats. Naturally, equines may belong to other categories such as pets, sports and work. Until now, collectors – traders of equidae are served with a doc called ADAMI. A document that itself on page 21 states that “it is not a title of ownership” and has a limited validity. These equidae tend to be fed by neighbors since grass is dry and full of irons that cannot be eaten. Because they are not in a very bad condition (at least not yet) most likely after some recommendation such as providing shelter and bucket of water, equines will disappear from the area. There are, of course, those who argue that the animal welfare associations exaggerate. We would ask them to consult either responsible owners or veterinarians specializing in equines. We will continue our struggle for a proper Equidae Legislation in our country. We have sent to the authorities our proposals with the hope of showing respect for their welfare.0 views0 comments

Mutual supporting

FB_IMG_1590852551936.jpg

© 2019 Ippothesis

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram

sponsored by

Liberta logo.png
georgiou-epipla-lavrio.jpg
333.jpg