Επιστολή στο ΥΠ.Α.Α.Τ 23.11.2016 - Letter to the Ministry of Rural Development, 23.11.2016

Updated: Mar 3, 2019

Με αριθμό πρωτ. 28/23.11.2016 καταθέσαμε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επιστολή για την ενσωμάτωση Κοινοτικού Κανονισμού και πρόταση προσαρμογής ισχύουσας Εθνικής νομοθεσίας. Συγκεκριμένα ζητούμε την ενσωμάτωση και εναρμόνιση του Κοινοτικού Κανονισμού που αντικαθιστά από 1.1.2016 τον 504/2008 και την άμεση δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων.


Διαθέσιμο έγγραφο σχετικό με την ανάρτηση στην ενότητα “Αρχείο” της ιστοσελίδας μας (DOCUMENT 1.pdf)

On November 23rd, our protocol number 28 we have tabled at the Ministry of Rural Development and Food a proposal concerning incorporation of specific EU legislation to the Greek laws ensuring equine welfare.

Specifically ask the integration and harmonization of European Regulation which replaces the 01/01/2016 504/2008. Need of the immediate creation of an electronic database for equines in Greece. The Regulation 2015/262 (EC) replaces (EC) No. 504/2008 as of 1 January 2016. According to this regulation from July 1, 2016, Greece is required to create a central electronic database for recording equidae.


You can find a relevant document for this post at section “Archive” of our website (DOCUMENT 2.pdf)


Mutual supporting

FB_IMG_1590852551936.jpg

© 2019 Ippothesis

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram

sponsored by

Liberta logo.png
georgiou-epipla-lavrio.jpg
333.jpg