Υποστηρίξτε την αναφορά μας στην Ε.Ε - Support our EU Petition 1076/2019

H αναφορά μας με αριθμό 1076/2019 σχετικά με τη μη ιχνηλασιμότητα ιπποειδών λόγω παραβίασης του δικαίου της Ε.Ε από τις Ελληνικές αρχές αναρτήθηκε στην δικτυακή πύλη "περιλήψεις των αναφορών" και είναι ανοικτή σε υποστηρικτές.

Μπορείτε αφού κάνετε εγγραφή να υποστηρίξετε την αναφορά μας ώστε να της δώσουμε μεγαλύτερη δύναμη.

Μέχρι σήμερα 18 Ιουλίου έχουμε 30 υποστηρικτές και μπορείτε να το δείτε στην εκτύπωση pdf 1076/2019.

Χωρίς ιχνηλασιμότητα δεν μπορεί να υπάρξει προστασία και ευζωία των ιπποειδών για τον λόγο αυτό από την πρώτη ημέρα ιδρύσεως μας αγωνιζόμαστε για την εναρμόνιση Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας. Καταθέσαμε την γραπτή καταγγελία CHAP(2019)01176 στην Ε.Ε. ζητώντας την άμεση καταγραφή και την λειτουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων.

Παράλληλα έχουμε καταθέσει προτάσεις για την δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την προστασία όλων των ιπποειδών καθώς και κώδικα αρχών ευζωίας.

Μετά από την κατάθεση των προτάσεων μας στο ΥΠΑΑΤ με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας των Ζώων που αφορά τα ιπποειδή εργασίας, εκδόθηκε στις 2.8.2018 η εγκύκλιος 1837/108300 που όμως δεν είναι νομοθεσία.


https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/el/petition/content/1076%252F2019/html/Breach%2Bof%2BUnion%2BLaw%2Bby%2Bcompetent%2BGreek%2BAuthorities%2Bresults%2Bto%2Black%2Bof%2Bequidae%2Btraceability


Our EU petition no 1076/2019 on lack of equidae traceability because of EU law breach by Greek authorities is now uploaded and appears at PETI Portal. It is also open to supporters and we ask you to empower equines protection and be our petition supporter.

You have to log in and please strengthen our voice by clicking on "support the petition" at the bottom of the page.

Until today, July 18, we have 30 supporters and you can check it through option of pdf print 1076/2019.

https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/en/petition/content/1076%252F2019/html/Petition-No-1076%252F2019-by-Roza-Roussou-%2528Greek%2529%252C-on-behalf-of-IPPOTHESIS%252C-Panhellenic-Equine-Welfare-Society%252C-on-lack-of-equidae-traceability-because-of-EU-law-breach-by-Greek-authorities#petition-data


Without traceability there can not be any equine protection and welfare. Day one of our foundation we fight so as to apply EU Legislation to National along with electronic database function and this is why we also filed the written complaint CHAP (2019) 01176 in the EU. and the

At the same time, we have submitted proposals for the creation of an institutional framework for the protection of all equidae as well as a code of welfare principles.

After the submission of our proposals to the Ministry of Agriculture and Rural Development based on the guidelines of the World Organization for Animal Health concerning working equidae, Ministry issued a letter on 2.8.2018 protocol number 1837/108300 but that was not a legislation.Mutual supporting

FB_IMG_1590852551936.jpg

© 2019 Ippothesis

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram

sponsored by

Liberta logo.png
georgiou-epipla-lavrio.jpg
333.jpg