Το ταξίδι προς την δόξα και τον θάνατο - Travelling to glory and death

Όταν μας είναι χρήσιμα φροντίζουμε να ταξιδεύουν με ασφάλεια προς την δόξα. Όταν δεν τα χρειαζόμαστε ταξιδεύουν προς τον θάνατο σαν άψυχα εμπορεύματα. Στην μια φωτογραφία μεταφορά ιπποειδών για τους Ολυμπιακούς αγώνες, στην άλλη κλουβιά με στοιβαγμένα ιπποειδή που προορίζονται για σφαγή στην Ιαπωνία.


Ταξίδι προς την δόξα - Travelling to glory

Ταξίδι στον θάνατο - Travelling to death

When they are useful we care that they travel safely to glory. When we do not need them anymore they travel to death as lifeless goods. In one picture we see carriage of horses for the Olympic Games. In the other one we can see cages full of stacked horses shipping for slaughter in Japan.

0 views0 comments

Mutual supporting

FB_IMG_1590852551936.jpg

© 2019 Ippothesis

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram

sponsored by

Liberta logo.png
georgiou-epipla-lavrio.jpg
333.jpg