Το τέλος ενός αλόγου στο σφαγείο δεν είναι μονάχα μια στιγμή - Slaughterhouse is not one moment

Πολλές φορές ακούμε να λένε, «σιγά και τί είναι η σφαγή; Μια στιγμή ούτε που καταλαβαίνουν» Η αναισθητοποίηση πριν την σφαγή του αλόγου γίνεται με τον πιο βάρβαρο τρόπο, με ένα σφυρί είτε με όπλο αναισθησίας και το ζώο παρακολουθεί τον θάνατό του. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να πέσει κάτω για να το κομματιάσουν. Δεν είναι μια στιγμή αλλά η ίδια του η ζωή που αφαιρείται με τον χειρότερο τρόπο. Και αυτό ισχύει για όλα τα πλάσματα που σφάζονται. Ας δουν ορισμένοι που ακριβώς καταλήγουν τα άλογα τους όταν δεν τα θέλουν πια.

They deserve better than a terrible death at a slaughterhouse

Often we hear people defending slaughter of equines saying: “animals don’t even have the time to understand it, it is quick and the best solution for all of us” Slaughter is one of the most barbaric death because horse understands and feels all the pain. They just want to get the horse down by hitting them hard with the hammer or a gun for anaisthesia and then begin to slaughter them. It is not a moment but its own life brutally taken away. And that applies to all the creatures that are slaughtered. It is time “owners” realize what happens when they don’t need them anymore.


Mutual supporting

FB_IMG_1590852551936.jpg

© 2019 Ippothesis

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram

sponsored by

Liberta logo.png
georgiou-epipla-lavrio.jpg
333.jpg