ΤΑ ΙΠΠΟΕΙΔΗ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙ - EQUINES WHICH DISAPPEARED BY THE ABUSER

ΤΑ ΙΠΠΟΕΙΔΗ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ

Στις 15 Δεκεμβρίου ο σύλλογος μας κατέθεσε αίτηση κατάσχεσης για ιπποειδή στην αρμόδια εισαγγελέα ζώων κα Χριστογιαννοπούλου τα οποία ζουν σε άθλια κατάσταση στην περιοχή του Ασπρόπυργου. Με εντολή εισαγγελέα ο αξιωματικός του ΑΤ Ασπροπύργου με επιτόπια έρευνα βεβαίωσε παραβάσεις σε βάρος των ζώων. Επιστρέψαμε στο τμήμα για όλες τις νόμιμες διαδικασίες ώστε να γίνει αφαίρεση των ζώων με μεσεγγύηση. Στο διάστημα αυτό ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης αφού ποτέ δεν προσκόμισε κανένα νόμιμο έγγραφο αλλά ούτε και εμφανίστηκε, πήγε στον χώρο και εξαφάνισε 8 άλογα. Με την κίνησή του αυτή όπως σωστά επισημαίνει η Γραμματέας της Π.Φ.Ο. κα Τζονίκη Σοφία εκτός από κλοπή είναι και αφαίρεση πειστηρίων και αποδεικτικών στοιχείων υπόθεσης που είναι σε εξέλιξη και επιπλέον σε επίπεδο κακοποίησης, στέρηση άμεσης κτηνιατρικής περίθαλψης. Τα ζώα βρίσκονται μόνιμα δεμένα είτε σε χώρο που παλαιότερα φύλαγαν πρόβατα είτε εκτεθειμένα σε καιρικές συνθήκες. Δεν υπήρχε φαγητό ή νερό. Και τα περισσότερα ήταν δεμένα με σχοινιά και καπίστρια που τα φορούσαν επί μήνες χωρίς να βγουν ποτέ. Δεν θα μας σταματήσει η παραβατική συμπεριφορά ανθρώπων που τα σκοτώνουν πριν γεράσουν. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια μας για να τα προστατεύουμε όπως ορίζει η ηθική και το δίκαιο.

PHOTOS OF EQUINES WHICH DISAPPEARED ON THE PROCESS OF RESEARCH FOR ANIMAL ABUSE.

On December 15th our association has lodged seizure request for equine to the competent prosecutor Mrs. Christogiannopoulou. Equines are living in miserable condition at the area of Aspropyrgos. Along with the officer of Aspropyrgos police department we visited the field for a research so as to confirm offenses against those animals. We returned to the police department for all legal procedures so as to remove the animals from the man abusing them. During this time the alleged owner who has never provided any legal document and has never appeared when policemen asked for him, went into the space and disappeared eight horses. With this movement as very rightly highlighted the Secretary P.F.O. Ms. Sophia Tzoniki except theft and removal of testimonial evidence on a case data still going on, much further to abuse level he deprivates those animal the immediate veterinary care they urgently need. The animals are permanently tied either in a space formerly for guarding sheep or exposed outside to all weather conditions. There was no food or water at this place. And most of them were tied with ropes and halters that wore for months and never came out creating wounds. No unlawful behavior of those people will stop us. We will continue our effort to protect them as ethics and law define.


0 views0 comments

Mutual supporting

FB_IMG_1590852551936.jpg

© 2019 Ippothesis

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram

sponsored by

Liberta logo.png
georgiou-epipla-lavrio.jpg
333.jpg