Σχολιασμός του συλλόγου για τα καθαρόαιμα που αποσύρονται - Our quote for the ex race horses

Updated: May 2, 2019

O σχολιασμός του συλλόγου μας κατά την διάρκεια δημόσιας διαβούλευσης του νέου αθλητικού νομοσχεδίου, άρθρο 96 (ια) όσον αφορά την μέριμνα για την ευζωία των των δρομώνων ίππων, ιδίως μετά την παύση της αγωνιστικής τους δραστηριότητας: "Ως σύλλογος προστασίας ιπποειδών παρακολουθούμε εδώ και χρόνια την απίστευτη κακοποίηση που υφίστανται γενικά τα ιπποειδή όταν γίνουν ανεπιθύμητα για τον ιδιοκτήτη τους. Πρώην ιπποδρομιακά δένονται σε χωράφια για μήνες ώστε να μπουν σε αλυσίδα ατέλειωτης αναπαραγωγής, πωλούνται μονίμως σε διαδικτυακές σελίδες πώλησης αυτοκινήτων, επιδεικνύονται ως λάφυρα και καλά εργαλεία σε αυτοσχέδιες παραστάσεις και ιπποδρομίες σε απαράδεκτες συνθήκες, ενώ για κάποια υπάρχει η φήμη πως σφάζονται χωρίς αναισθησία για να γίνουν ζωοτροφή. Για κάθε έρευνα που διεξάγουμε διατηρούμε αρχεία με στοιχεία ζητώντας την έρευνα των αρμόδιων αρχών. Θεωρούσαμε αυτονόητο πως με την ισχύ του εκτελεστικού κανονισμού 2015/262 που μιλά για την σήμανση και καταγραφή όλων των ιπποειδών, την κοινοτική οδηγία 90/427 που έχει ενσωματωθεί με την αριθμ. 327239/7.8.1991 που αφορά στην εμπορία των αναπαραγωγών ιπποειδών ήταν ξεκάθαρο πως εγκεκριμένη ή αναγνωρισμένη οργάνωση ή ένωση είναι αρμόδια την τήρηση γενεαλογικού βιβλίου, ξεκαθαρίζοντας ειδικά για τα καταχωρημένα σε άλλη χώρα ιπποειδή θα πρέπει να εγγράφονται στο οικείο γενεαλογικό βιβλίο της χώρας μας. Με λίγα λόγια η ιχνηλασιμότητα των ιπποειδών καταγραφής και απόδοσης ήταν στα χαρτιά δεδομένη εδώ και πολλές δεκαετίες. Προφανώς η συγκεκριμένη παράγραφος θα πρέπει να εμπλουτισθεί με περισσότερα στοιχεία για να αναγκαστούν επιτέλους οι αρμόδιοι να την εφαρμόσουν. Ειδικά: "(ια) μεριμνά, λαμβάνει μέτρα και εισηγείται στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς την υιοθέτηση κανόνων και τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας των καθαρόαιμων δρομώνων ίππων, καθώς και για τη διασφάλιση της ευζωίας των δρομώνων ίππων, κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής τους δραστηριότητας και μετά την παύση αυτής, να διασφαλίζουν την ενημέρωση των μητρώων καταγράφοντας την αλλαγή ιδιοκτησίας ώστε να είναι δυνατή η ιχνηλασιμότητα των καθαρόαιμων ιπποειδών για να σταματήσουν τα κρούσματα εγκατάλειψης και κακοποίησης" Πρέπει επιτέλους να σταματήσει η βία απέναντι για τα οποία κάποτε καμάρωναν και τα εγκαταλείπουν στους χειρότερους ζωέμπορους όταν πλέον τους είναι άχρηστα εργαλεία" http://www.opengov.gr/cultureathl/?p=6905&fbclid=IwAR2pqG0UwsBYiDabxoHtimBrn3syfkPrhSroxKTJEhLiEdtdaSnqLUdBkw0#comments

Our association is very much interested to change the life of ex race horses who either vanish in backyard breeding or getting killed. Unfortunately no one in this country is responsible to register the ex registered horses. Even though there is a competent legislation in use it is not profitable for the people involved to use it.

Since May we are waiting for an answer from the Jockey Club of Greece concerning this matter.


Mutual supporting

FB_IMG_1590852551936.jpg

© 2019 Ippothesis

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram

sponsored by

Liberta logo.png
georgiou-epipla-lavrio.jpg
333.jpg