top of page
  • Ippothesis

Σεβασμός σε κάθε ζωντανό πλάσμα - No creature deserves to deprive of its pride and freedom

Δεν γεννήθηκε για να του στερήσουμε την υπερηφάνεια και την ελευθερία του. Ένα τόσο μεγάλο ζώο δεν μπορεί να στέκεται μερόνυχτα εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες χωρίς προστασία, νερό ή φαγητό. Δεν ανήκει σε αγέλη άγριων αλόγων τα οποία ακολουθώντας τους κανόνες της φύσης καταφέρνουν να επιβιώσουν. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η κατάσταση του συγκεκριμένου αλόγου συνιστά παθητική κακοποίηση. Αυτή η εικόνα είναι τραγική μα δυστυχώς πολύ συνηθισμένη. Το σχοινί από το οποίο το έχουν δέσει στην συρμάτινη περίφραξη δεν του αφήνει περιθώρια κίνησης, χώρος ξερός γεμάτος πέτρες, ένας κουβάς αναποδογυρισμένος μέσα στο οποίο πιθανόν να του βάζουν νερό ή φαγητό. Αδύναμο, υπομένει χωρίς όμως να μπορεί να αντιδράσει. Μήνες στέκεται επάνω στις ακαθαρσίες στις οποίες θα αποφύγει να ξαπλώσει παρά μόνο αν λυγίσει και δεν έχει δυνάμεις να είναι όρθιο. Δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε πολλά για τα ιπποειδή για να καταλάβουμε πόσο δυστυχισμένο είναι. Μετά από λίγες ημέρες παραμονής στον χώρο το συγκεκριμένο ζώο εξαφανίστηκε. Το πιθανότερο να φορτώθηκε μαζί με άλλα που δεν είναι χρήσιμα πλέον για εξαγωγή σε σφαγεία.

Στην εισήγηση που κατέθεσε η ippothesis έγιναν συγκεκριμένες προτάσεις όσον αφορά το καθεστώς ιδιοκτησίας καθώς και τους τρόπους παρέμβασης ώστε να μπορούν να σωθούν αυτά τα ζώα. Η παθητική κακοποίηση αποσαφηνίζεται με την αριθ. πρωτ. 1631/8.4.13 εγκύκλιο εισαγγελίας και τεκμηριώνεται από το άρθρο 16 του Ν. 4039/12 και το άρθρο 1 του Ν. 1197/81. Στον πίνακα διοικητικών κυρώσεων και προστίμων όπως αντικαθίσταται στον Ν.4235/11.2.14 ορίζονται τα πρόστιμα για την παράβαση κανόνων ευζωίας του Ν.4039/12 άρθρο 1, παρ.β που αφορούν όλα τα ζώα ώστε να εξασφαλίζεται ο σεβασμός της ύπαρξής τους.

Διαθέσιμα έγγραφα σχετικά με την ανάρτηση στην ενότητα “Αρχείο” της ιστοσελίδας μας (DOCUMENT 5,6,7,8.pdf)


 

No creature deserves to deprive of its pride and freedom. Such a large animal cannot stand for days and nights exposed to the weather conditions without protection, water or food. This animal doesn’t belong to a herd of wild horses which by following the rules of nature will manage to survive for ages. According to the current Greek legislation this situation is clearly passive abuse. The image is tragic but unfortunately very common. Tied up by a rope which doesn’t allow him to move, looking for hours at a wire fence, no contact with other creatures, surrounded by stones on a dry place, an upside down bucket in which we hope they put water or food. Very weak he endures without being able to react. Standing up on dirt for months on which he avoids to lie down. You don’t need to be an equine expert to understand how unhappy this animal certainly is. After a few days we located him, it disappeared. More likely to be loaded with other miserable animals for export to slaughterhouses. Ippothesis has filed concrete proposals regarding equine ownership and intervention ways so that we can put an end to those animals misery. Passive abuse has been clarified by the prosecution in document no.1631 / 04.08.13. based and documented by article 16 of law 4039/12, article 1 of law 1197/1981. Administrative penalties and fines are modified in law 4235 / 11. 2.14. They relate violation of rules concerning welfare of all animals so as to ensure respect of their existence as specified in law 4039/2012 article1,paragraph 2.

You can find relevant document for this post at section “Archive” of our website (DOCUMENT

5,6,7,8.pdf)

Ανυπεράσπιστο στα χέρια εμπόρων -Waiting to die

8 Προβολές

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων
bottom of page