Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων -Stray Animals Day

Κάθε ημέρα που ορίζεται ως παγκόσμια σκοπό έχει μονάχα να υπενθυμίσει κάποια σημαντικά θέματα με τα οποία οφείλουμε να ασχολούμαστε καθημερινά. Μια υπενθύμιση που στόχο έχει την αφύπνιση και ευαισθητοποίηση εκείνων που δεν το έχουν κάνει ακόμα. Δεν είναι υποκρισία, είναι μια ακόμα προσπάθεια προσέλκυσης περισσότερων ανθρώπων σε ζητήματα που μας αφορούν όλους. Καθιερώθηκε το 2010 με στόχο την δημοσιοποίηση του θέματος των αδέσποτων ζώων, την εγκατάλειψη και κακοποίηση τους, τον τρόπο προστασίας τους μέσω νομοθεσίας αλλά και πρωτοβουλιών από ιδιώτες και φιλοζωικές οργανώσεις. Η κατηγορία των ιπποειδών ανήκει και εκείνη στα ζώα που θεωρούνται αδέσποτα. Στο παρελθόν ένα ιπποειδές αφημένο σε ένα χώρο δεν ήταν εύκολο να θεωρηθεί αδέσποτο. Σύμφωνα με τους νόμους που ορίζουν τους κανόνες ευζωίας όλων των ζώων, συμπεριλαμβανομένων και των ιπποειδών, βοηθούν ώστε να τα προστατεύσουμε. Το διατροφικό σκάνδαλο με κρέας ιπποειδών που ξέσπασε πριν λίγα χρόνια, η παράνομη εξαγωγή τους σε σφαγεία αλλά και η περίεργη εξαφάνιση όταν δεν είναι πλέον χρήσιμα οδήγησαν ιδιώτες και φιλοζωικές στο να ασχοληθούν περισσότερο μαζί τους με σημαντικά αποτελέσματα. Δεμένα, μήνες εγκαταλειμμένα σε ξερά χωράφια, χωρίς νερό, χωρίς τροφή, χωρίς σκέπαστρο να μπορέσει να προστατευτεί. Αυτό το ζώο δεν μπορεί να έχει ιδιοκτήτη. Είναι αδέσποτο.


Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων

Each day designated as a World one wants only to recall some important issues of this life that we should deal with every single day. A reminder that aims at awakening and awareness of those who have not done so yet. It is not an hypocrisy only another attempt to attract more people on issues that concern all of us. Established in 2010 in order to publicize the issue of stray animals, abandonment and abuse, their way of protection through legislation and initiatives by individuals and animal welfare organizations. The category of equine can also be considered as stray. In the past, an equine animal-let out in a field for days and nights was not easy at all to be considered as stray. According to the laws that define the rules of welfare of all animals, including equine, help us to protect them in a more effective way. The food scandal with horse meat that erupted a few years ago, their illegal export from Greece to slaughterhouses and the strange disappearance of most of them when “owners” no longer need them has led individuals and animal welfare to be more involved with them with great results. Tied, abandoned for months in dry fields, without water, without food, without shelter to be protected. These animals legally have no owner. Equine can be stray too.

Stray Animals Day


Mutual supporting

FB_IMG_1590852551936.jpg

© 2019 Ippothesis

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram

sponsored by

Liberta logo.png
georgiou-epipla-lavrio.jpg
333.jpg