Νομοθεσία και ιπποειδή στην Ελλάδα - Legislation for equines in Greece

Updated: Dec 18, 2019

Με αφορμή τον ξυλοδαρμό ακτιβιστή της ομάδας Network for Animals https://networkforanimals.org/newsletter-page/nfa-team-member-attacked-and-almost-thrown-off-1000-foot-cliff/που προσπάθησε να καταγράψει την ζωή των ιπποειδών που εργάζονται στην Σαντορίνη θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:

1. Με επιστολές μας από το 2015 που έχουμε συσταθεί ως σωματείο ζητάμε από το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης την δημιουργία θεσμικού πλαισίου και κανόνων ευζωίας για να προστατευθούν τα ιπποειδή. 2. Έχουμε καταγγείλει το συγκεκριμένο Υπουργείο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έλλειψη καταγραφής και αναγνώρισης ιπποειδών μέσω σήμανσης και ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων. Με απλά λόγια, δεν ξέρουμε πόσα είναι, που ζουν, πως ζουν και πως πεθαίνουν. 3. Για τα ιπποειδή που εργάζονται εξέδωσε το ΥΠ.Α.Α.Τ στις 8.8.2018 μια επιστολή που αντιγράφει κάποιους κανόνες ορθής πρακτικής όπως αναφέρονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας των Ζώων. Τους συγκεκριμένους κανόνες τους παραδώσαμε ως σωματείο στο Υπουργείο στις 6 Αυγούστου 2018.

Η επιστολή που εξέδωσαν ΔΕΝ είναι νομοθεσία.

4. Δεν έχουμε συμμετάσχει σε καμία συνάντηση με τον Δήμαρχο του συγκεκριμένου νησιού. Να υπενθυμίσουμε πως κατά την διάρκεια αυτής της συνάντησης είχε επαναληφθεί επίθεση σε ακτιβιστές.

5. Η Ελλάδα είναι γεμάτη από ιπποειδή εργασίας τα οποία όταν δεν είναι πλέον χρήσιμα εξαφανίζονται.


On the occasion of an activist member of Network for Animals who was beaten by animal owners while trying to film bad practices againts equines in Santorini we would like to highlight the following on legislation for equines in Greece:

https://networkforanimals.org/newsletter-page/nfa-team-member-attacked-and-almost-thrown-off-1000-foot-cliff/ 1. Since 2015, that we have been set up officially as an association, we depostit letters to the competent Ministry of Rural Development asiking to create an institutional framework and welfare rules to protect equidae.

2. We have denounced this Ministry to the European Commission for the lack of registration and identification of equidae through microchip and an electronic database. Very simple: we do not know how many they are, where they live, how they live and how they die.

3. For equines that work, the Ministry of Agriculture and Rural Development issued a letter of 8.8.2018 which reproduces some good practice rules as reported by the World Organization for Animal Health. We delivered these specific rules as an association to the Ministry on August 6, 2018.

The letter they issued is NOT legislation.

4. We have not participated in any meeting with the Mayor of that particular island. Let's remind that during this meeting last year another assault on activists was repeated.

5. Greece is full of working equines which that the vast majority of them when they are no longer useful, disappear.


Mutual supporting

FB_IMG_1590852551936.jpg

© 2019 Ippothesis

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram

sponsored by

Liberta logo.png
georgiou-epipla-lavrio.jpg
333.jpg