Μεσάζοντες για τα σφαγεία - Kill buyers

Η πορεία των ιπποειδών προς τα σφαγεία έχει πάντα έναν σταθμό, τους μεσάζοντες. Είναι εκείνοι οι οποίοι σε εξωτερικούς χώρους που δεν τους ανήκουν αναλαμβάνουν να διατηρήσουν σε άθλιες συνθήκες όσα ζώα χρειάζονται μέχρι να συμπληρωθεί ένας ικανοποιητικός αριθμός για την αποστολή τους προς τον έμπορο. Εκεί θα επιλεγούν όσα θεωρεί ο έμπορος πως θα του αφήσουν περισσότερο κέρδος. Η τύχη των υπολοίπων πάντα αγνοείται.

Οι μεσάζοντες άλλοτε πληρώνονται για αυτή την δουλειά για τον λόγο αυτό την προστατεύουν όσο καλύτερα μπορούν και άλλοτε είναι οι ίδιοι αγοραστές που θα ειδοποιήσουν τα σφαγεία. Οι ανεπιθύμητοι κρατιούνται μακριά με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο. Τα ζώα συντηρούνται σε μέτρια επίπεδα βάρους ώστε να μην είναι πολύ αδύνατα. Αν όμως παραμείνουν στον χώρο για λίγο καιρό ίσως να αποφασιστεί πως δεν χρειάζονται καθόλου φαγητό.

Η προέλευση αυτών των ιπποειδών μπορεί να είναι από οποιοδήποτε χώρο που δεν είναι πλέον χρήσιμα ή γιατί για κάποιους συγκεκριμένους λόγους δεν μπορούν να προσφέρουν πια τις υπηρεσίες τους. Στην φωτογραφία, αν προσέξετε καλά, διακρίνεται μέσα στο ξύλινο παράπηγμα ένα όμορφο πόνι σε αιχμαλωσία. Πουθενά δεν υπάρχει ένας κουβάς για φαγητό ή νερό. Για ποιο λόγο όμως ενώ τα υπόλοιπα ζώα είναι δεμένα με σχοινιά σε εξωτερικούς χώρους το συγκεκριμένο είναι κλεισμένο ώστε να μην μπορεί κανείς να το δει;

Συνήθως παραμένουν στους χώρους για λίγο καιρό μέχρι να εξαφανιστούν και το εμπόρευμα να ανανεωθεί. Η έλλειψη από την νομοθεσία επιβολής κατοχής συγκεκριμένου εγγράφου ή ηλεκτρονικής σήμανσης για όλα τα ιπποειδή ουσιαστικά εξυπηρετεί το παράνομο εμπόριο και εξαγωγή τους.

Φυλακισμένο άλογο - Horse trapped

The path to equine slaughterhouses always has a mandatory stop which is called the middlemen. They are those who take over the animals by keeping them in terrible conditions in outdoor areas which they don’t even own. They keep them for as long it is needed until a sufficient number is filled so as to be sent to the merchant. Merchant will select only those considered that they will bring him more profit. The fate of the other horses remains unknown.

Middlemen sometimes get paid for this “work” and sometimes they are themselves the buyers who will notify the slaughterhouses. So they protect their business by any means and the unwanted are kept away. Animals are maintained in medium weight levels so they don’t look weak. However, if they remain at the spot for a short period of time it might be decided that poor horses don’t need to be fed at all. The origin of these horses can be any space in which they are no longer useful or because of some specific reasons they can no longer offer their services.

In the following picture if you look carefully a beautiful pony in captivity is distinguished into a wooden hut. No bucket for food or water around it. For what reason, when the rest of the horses are tied up with ropes outdoors, this one is closed inside so than non one can see it? Usually poor animals remain in the premises for some time until one day they will disappear and the slaughterhouse merchandise will be renewed. The lack of legislation requiring a specific document occupation or electronic labeling for all equines effectively serve their illegal trade and export.

0 views0 comments

Mutual supporting

FB_IMG_1590852551936.jpg

© 2019 Ippothesis

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram

sponsored by

Liberta logo.png
georgiou-epipla-lavrio.jpg
333.jpg