ΙΠΠΟΘΕΣΙΣ καταγγέλλει στην Ε.Ε. το ΥΠΑΑΤ-Ippothesis submitted complaint against Ministry at the E.U

ΙΠΠΟΘΕΣΙΣ καταγγέλλει στην Ε.Ε. το ΥΠΑΑΤ για μη ενσωμάτωση Kοινοτικού Κανονισμού για την καταγραφή ιπποειδών

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Ιπποειδών ΙΠΠΟΘΕΣΙΣ, κατέθεσε στις 17 Απριλίου μέσω των νομικών του εκπροσώπων Μικαέλα Λυμπεροπούλου και Γιώργο Νικόπουλο , Καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και παντός υπευθύνου για την μη ενσωμάτωση του Κοινοτικού Κανονισμού 2015/262 που αφορά την σήμανση και καταγραφή των ιπποειδών.

Ο Κανονισμός λόγω του ότι η Ελλάδα δεν δημιούργησε ηλεκτρονική βάση δεδομένων καταγραφής ιπποειδών ενώ δεν είχε ενσωματώσει ούτε τον προηγούμενο Κανονισμό 504/2008 ως όφειλε, ορίζει σύμφωνα με το άρθρο 39 του 2015/262 την ισχύ της καταγραφής και ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων από 1η Ιουλίου 2016.

Μετά τις επίμονες προσπάθειες μας μέσω επιστολών, ψηφίσματος(σε συνεργασία με την Animal Action), κατάθεσης ερωτήσεων σε Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Κοινοβούλιο, καταφέραμε να γίνει μια δημόσια διαβούλευση από ομάδα εργασίας του ΥΠΑΑΤ , στην οποία καταθέσαμε τις προτάσεις μας για την ενσωμάτωση του Κανονισμού. Εκεί , τέλειωσε κάθε προσπάθεια από τους αρμόδιους.

Σήμερα στην Ελλάδα του 2019 το ΥΠΑΑΤ έχει αυθαίρετα αποφασίσει πως ένα έγγραφο δικό του, του 2002 (ΑΔΑΜΙ – ατομικό δελτίο αναγνώρισης μετακίνησης ιπποειδούς) στην σελίδα 21 του οποίου αναφέρεται πως δεν πρόκειται για αποδεικτικό ιδιοκτησίας, είναι ανώτερο από κάθε Κοινοτικό Κανονισμό. Περιφρονεί Νόμους επιτρέποντας την ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή και κακοποίηση ιπποειδών. Ως σύλλογος έχουμε παραλάβει άλογο με Εισαγγελική απόφαση για οριστική αφαίρεση, το οποίο μετακινούσαν σε όλη την χώρα ενώ ταξίδευε συχνά σε νησιά, με μοναδικό έγγραφο το ΑΔΑΜΙ το οποίο έχει υπογραφή κτηνίατρου το 2015 χωρίς εμβόλια, χωρίς στοιχεία ταυτοποίησης. Κανένας υπεύθυνος σε κανένα σημείο ελέγχου αυτής της χώρας δεν έκανε καμία επιθεώρηση ούτε για τα παράνομα μέσα μεταφοράς αλλά ούτε για την ευζωία του ζώου.

Την ίδια στιγμή που το ΥΠΑΑΤ αναφέρεται ως αντιπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων στην Ελλάδα, δεν εφαρμόζει Νομοθεσίες για την ευζωία τους http://www.oie.int/about-us/delegates-new/

Η πραγματικότητα για τα ιπποειδή όπως την έχουν διαμορφώσει οι αρμόδιες αρχές και εξυπηρετεί κυρίως αδήλωτα κέρδη εμπόρων είναι η εξής:

Δεν υπάρχει ηλεκτρονική βάση δεδομένων καταγραφής ιπποειδών,

Εκτροφέας σύμφωνα με το ΑΔΑΜΙ, το έγγραφο του Υπουργείου, ορίζεται όποιος έχει ιπποειδή δεμένα σε χωράφια ανεξάρτητα από την κατάσταση τους. Αν τα ζώα είναι συνολικά πάνω από πέντε τότε ονομάζεται οργανωμένος εκτροφέας χωρίς καμία ταυτοποίηση των ιπποειδών. Σε αυτή την περίπτωση οι αρμόδιοι ακυρώνουν ακόμα έναν Κοινοτικό Κανονισμό για την κοινωνία εκτροφής που ισχύει από τον Νοέμβριο του 2018 (ενώ υπήρχαν προγενέστεροι που και αυτοί είχαν την ίδια τύχη),

Έγγραφο ταυτοποίησης έχουν μόνο όσοι διατηρούν Ενώσεις Εκτροφής όταν όμως το ιπποειδές αλλάξει ιδιοκτησιακό καθεστώς υπάρχει πρόβλημα αφού δεν υπάρχει ηλεκτρονική βάση δεδομένων στο Υπουργείο,

Τα ιπποειδή που περνούν τα σύνορα δεν καταγράφονται μέσω ταυτοποίησης πουθενά,

Τα ιπποειδή που χρησιμοποιούνται σε εργασίες, όπως εκείνα που κουβαλούν από τα 2 τους χρόνια τεράστια βάρη όταν ακόμα διαμορφώνονται μϋοσκελετικά, δεν καταγράφονται – ταυτοποιούνται πουθενά,

Τα ιπποειδή που σταματούν οποιαδήποτε αθλητική δράση και αλλάζουν ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν καταγράφονται αφού δεν υπάρχει ηλεκτρονική βάση δεδομένων,

Από ότι γνωρίζουμε ούτε η αρμόδια ένωση για τους δρόμωνες ίππους, η οποία σύμφωνα με το καταστατικό της όφειλε να καταγράφει τα ιπποειδή που αποσύρονται από τις ιπποδρομίες διατηρεί αρχείο αλλαγής ιδιοκτησίας. Με αυτή την ελεύθερη διακίνηση μπορεί κάποιος να αγοράσει με 50€ ένα πρώην ιπποδρομιακό και να το μεταπουλήσει για αναπαραγωγή ή ιππασία με εύκολο κέρδος. Αν αυτό δεν συμβεί υπάρχει η απόλυτη ελευθερία από το Κρατικό καθεστώς να το εκμεταλλευθεί την ζωή και το θάνατο του όπως θέλει,

Δεν υπάρχουν επίσημα βιβλιάρια υγείας για τα ιπποειδή παρά μόνο όσοι έχουν διαβατήρια,

Ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή και θάνατοι που δεν καταγράφονται πουθενά είναι αυτό που πραγματικά συμβαίνει στην χώρα μας το 2019.

Δεν συζητούμε καν για θεσμικό πλαίσιο που αφορά κανόνες ευζωίας, αυτό είναι ένα μακρινό όνειρο. Παρατηρώντας με πόση ευκολία αρμόδιοι δίνουν βεβαίωση ευζωίας για υποσιτισμένα ιπποειδή, θεωρούμαι πως αν τουλάχιστον καταγραφούν θα μπορούν να εντοπιστούν και να αποδειχτεί κάποια στιγμή η κακοποίηση τους.

IPPOTHESIS submitted complaint at the E.U against Ministry of Rural Development and food for failure of implementing EU regulation on equine registration 2015/262.

Panhellenic Equine Welfare Association, Ippothesis legal representatives, Michaela Lymperopoulou and Giorgos Nikopoulos, have filed a complaint – infringement at the European Commission on April 17th, against Greek Ministry of Rural Development and Food and any person responsible for the non-incorporation of Community Regulation 2015/262 concerning methods of the identification of equidae.

Due to the fact that Greece does not have an active electronic database and has not incorporated the previous Regulation 504/2008, in accordance with the Article 39 of Regulation 2015/262 shall apply from 1 July 2016 in those Member States that have not established an operational central database by 1 January 2016.it is required the registration and the electronic database from 1 July 2016.

Following our persistent efforts through letters, petition (with Animal Action org), written questions in European and Greek Parliament, we achieved to have a public consultation of the Ministry’s working group in which we have submitted written our proposals for the incorporation of Equine Passport Regulation. And that was the end for the competent authorities.

In Greece of 2019 Ministry of Rural Development and Food illegally has applied a document of 2002 as the official document with which equines should be transported and identified. It is awkward that this document at page 21 declares “this is not an equine passport or proof of ownership”. Result of this denial for implementing equine passport law is equine abuse, backyard breeding and the profit of kill buyers.

As an equine welfare association we got a horse by Public Prosecution order for definitive removal which travelled through whole country as a working equine, worked in several islands carrying only one document signed by a vet in 2015. No identification, no vaccination, not even one inspection for means of transportation or for the welfare of this poor animal and so many others.

While Ministry of Rural Development and Food is represented by the official OIE web page, World Organization Animal Health, as their Delegate in Greece, the same time Ministry is not applying Animal Welfare Identification which ensures welfare. http://www.oie.int/about-us/delegates-new/

The reality for equidae in Greece, as formulated by the competent authorities which mainly serves profit of kill buyers and illegal breeding is as follows:

There is no electronic database for the registration of equines and there is no identification of equines,

A citizen according to the Ministry’s letter is defined as a breeder even when having equines tied at the countryside regardless of their welfare situation. When equines are more than 5 the “owner” is considered as an official breeder. EU Regulations about equine breeding (rules for registered breeding societies) which is in force since November 2018 if it will ever be applied that might happen in another century.

Only those maintaining legal Farming Associations have an identification document but when a change of owner occurs there is no official electronic database to be recorded, Exported and imported equines (those who don’t have already a passport) cannot be identified ,

Working equines, a category which really suffers in our country since there is not an officially health code or guideline for their welfare and condition, are not identified. A 2 year old equine can be overweight loaded, work, die and no one will ever find out about it,

Equines withdrawn sports action and change ownership are not recorded as there is no electronic database,

As far as we know neither competent association for thoroughbreds in Greece, which according to its articles has to record equidae withdrawn from horse races, does not maintains a record of ownership change. Which means that with 50E a kill buyer can buy an ex racehorse, resell it with high profit and no certificates for breeding or riding and if that doesn’t happen kill buyers have the freedom to act according to their profit desire,

There are no official health records for equidae except for those who already have passports,

Backyard breeding and death of unregistered equines is the awful reality in our country.

We are not even considering as an option the creation of an institutional framework on equine welfare rules.

Observing equine abuse cases and how easily competent authorities give a certificate of well-being for malnourished equines, at least if those animals have been registered and identified maybe in the future there is a chance that their abuse might be detected.


Mutual supporting

FB_IMG_1590852551936.jpg

© 2019 Ippothesis

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram

sponsored by

Liberta logo.png
georgiou-epipla-lavrio.jpg
333.jpg