Ιπποειδή εργασίας στην Ελλάδα - Working equines in Greece

Τα ζώα εργασίας στην Ελλάδα είναι αφημένα στην τύχη τους και εξαρτώνται εντελώς από την διάθεση του «αφεντικού» αν θα τα σεβαστεί ή όχι. Σε όλες τις περιοχές που υπάρχουν ιπποειδή εργασίας δεν υπάρχει καμία μέριμνα για έλεγχο της ποιότητας ζωής τους, των ωρών εργασίας, της κτηνιατρικής παρακολούθησης όταν μένουν ώρες κάτω από τον ήλιο. Από τα μέσα Ιουλίου έχουμε ζητήσει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να μας απαντήσουν σχετικά με άμαξα – πλατφόρμα στην Βόρειο Ελλάδα. Ελπίζουμε όταν μας απαντήσουν να ζει ακόμα το άλογο. Έχουμε ανάλογες καταγγελίες για ανάλογες πλατφόρμες σε πολλές περιοχές. Πρέπει επιτέλους η χώρα μας και οι αρμόδιες αρχές να αντιληφθούν πως πρέπει να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο το οποίο να καλύπτει όλα τα ιπποειδή και να διενεργούνται σωστοί έλεγχοι. Νοοτροπία να μην δυσαρεστήσουμε κανέναν και χάσουμε ψηφαλάκια και συγκάλυψη κακοποίησης φέρνουν μονάχα πόνο σε αυτά τα πλάσματα και δεν το αξίζουν. Κανένας δεν το αξίζει.


Working equines in Greece are left totally to their own fate and depend entirely on the mood of the “boss” if he/she decides to respect its life or not. In all areas where equines work hard all day there is no provision for checking their welfare, their working hours, veterinary care while they are obliged to stand for hours under the heat. Since mid of July we have asked the Ministry of Rural Development to respond to us about the abuse of a horse on a carriage – platform in Northern Greece. Hope we will get an answer before poor animal dies. We also have many complaints for similar cases all over Greece. Finally, our country and the competent authorities must realize that a framework should be created covering all equidae either working or not and that proper controls should be carried out. A mentality not to disappoint anyone so as they don’t lose any votes and covering up abuse cases, brings only pain to these creatures and they do not deserve it. Nobody deserves it.

covering bones of malnourished working horse

Mutual supporting

FB_IMG_1590852551936.jpg

© 2019 Ippothesis

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram

sponsored by

Liberta logo.png
georgiou-epipla-lavrio.jpg
333.jpg