Ιδιοκτησιακό καθεστώς ιπποειδών - Equine ownership legislation

Δεμένα μερόνυχτα μόνα τους σε απόκρημνες περιοχές ή ξερά χωράφια. Σκέπαστρο να προφυλαχτούν από καιρικές συνθήκες ανύπαρκτο, κουβάς για νερό πουθενά, για φαγητό όποιο χορτάρι είναι κατάλληλο. Το ζωντανό δεμένο δίπλα στο νεκρό, κανείς δεν ξέρει για πόσες μέρες. Όταν το ανακάλυψε πήγε και πέταξε μια μοκέτα πάνω από το νεκρό για να μην φαίνεται. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ιπποειδών οφείλει να εξεταστεί ξανά από το κράτος γιατί μόνο τα αγωνιστικά ή όσα εισάγονται έχουν διαβατήριο είναι εγγεγραμμένα και έχουν καταγραφεί. Και αυτά μέχρι να πουληθούν όταν δεν είναι πλέον χρήσιμα. ΤΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΕΝΑ ΙΠΠΟΕΙΔΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΑΔΕΣΠΟΤΑ αφού δεν υπάρχει νομοθεσία που να ξεκαθαρίζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς για όλα τα ιπποειδή. Σε αυτήν όπως και σε άλλες περιπτώσεις έχουμε κατάφωρη καταπάτηση όλων των κανόνων ευζωίας. Είναι παθητική κακοποίηση με αποτέλεσμα το θάνατο. Η παθητική κακοποίηση αποσαφηνίζεται με την αριθ. πρωτ. 1631/8.4.13 εγκύκλιο εισαγγελίας και τεκμηριώνεται από το άρθρο 16 του Ν. 4039/12 και το άρθρο 1 του Ν. 1197/81. Στον πίνακα διοικητικών κυρώσεων και προστίμων όπως αντικαθίσταται στον Ν.4235/11.2.14 ορίζονται τα πρόστιμα για την παράβαση κανόνων ευζωίας του Ν.4039/12 άρθρο 1, παρ.β που αφορούν όλα τα ζώα ώστε να εξασφαλίζεται ο σεβασμός της ύπαρξής τους.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.713918678749459.1073741956.649717055169622&type=3


For days and nights they keep them tied up on their own in rugged areas or dry fields. No shelter to protect themselves from weather conditions, no water anywhere, they try to eat any herb is appropriate. One horse stands besides the dead but no one knows for how many days. When ‘owner” found out horse died he went and threw a carpet over the dead horse so that no one can see it. Equine ownership has to be reexamined in our country. Only race horses or those imported are obliged to have passport, are registered and recorded. And those for as long they need them. After that there is no registration for them. NEGLECTED EQUINES SHOULD BE CONSIDERED ONLY AS STRAY ANIMALS until legislation clarifies ownership for all equines. In this case and similar ones we have a flagrant violation of all welfare rules. Passive abuse is killing animals. Passive abuse has been clarified by the prosecution in document no.1631 / 04.08.13. based and documented by article 16 of law 4039/12, article 1 of law 1197/1981. Administrative penalties and fines are modified in law 4235 / 11. 2.14. They relate violation of rules concerning welfare of all animals so as to ensure respect of their existence as specified in law 4039/2012 article1,paragraph 2.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.713918678749459.1073741956.649717055169622&type=3Mutual supporting

FB_IMG_1590852551936.jpg

© 2019 Ippothesis

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram

sponsored by

Liberta logo.png
georgiou-epipla-lavrio.jpg
333.jpg