Ένα περιπλανώμενο άλογο - A stray horse

Ένα περιπλανώμενο άλογο που άλλοτε αφήνεται στην είσοδο του δάσους του Φρόντζου, άλλοτε δεμένο για ώρες στα κάγκελα ενός σχολείου, άλλοτε μόνο του μέσα στην νύχτα να βρίσκεται ξαπλωμένο και αβοήθητο. Πολλά τα δημοσιεύματα και ευτυχώς αρκετοί οι άνθρωποι που ενδιαφέρθηκαν να το βοηθήσουν. Ο σύλλογος ippothesis, με κάθε επιφύλαξη για το όνομα του ιδιοκτήτη, και με οδηγό μόνο τα δημοσιεύματα και τις φωτογραφίες σύμφωνα με τον Ν.4039/2012 άρθρο 19, παράγραφος 2 ζήτησε με γραπτό αίτημα, αριθ.πρωτ. 27 στις 21 Νοεμβρίου από τον Εισαγγελέα Ιωαννίνων την κατάσχεση του ίππου. Αναλυτικά έχουμε καταθέσει για ποιούς λόγους επιβάλλεται η απομάκρυνση του σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία που αφορούν την ευζωία, μετακίνηση και αναγνώριση των ιπποειδών. Ήταν το μόνο που μπορούσαμε ως σύλλογος για την προστασία των ιπποειδών να κάνουμε και παρακολουθώντας τις εξελίξεις ευχόμαστε να βρει τους ανθρώπους που θα το φροντίσουν πριν να είναι αργά. Δεν μας αφορά ποιός φιλοζωικός σύλλογος ή ιδιώτης θα αναλάβει την υιοθεσία του συγκεκριμένου αλόγου αρκεί μονάχα να σωθεί.


A stray horse that sometimes was left at the entrance of the forest of Frontzou at Ioannina, sometimes was tied up to school railings and other times was left alone lying down alone and helpless through night hours. There were many online reports and fortunately enough people that showed interest to help this poor animal. Equine welfare association “ippothesis”, by any prejudice concerning the owner’s name, using all online evidence and photos has filed at the Prosecutor’s office at Ioannina a written request of seizing this animal on November 21st, our protocol number 27 as the Law 4039/2012, article 19, 2nd paragraph empowers us to do so. Additionally, we have enclosed all details for all reasons this horse should be removed in accordance to the applicable Greek and Community legislation on welfare, movement and identification of equines. This action was the only thing we could do as an equine welfare association. We truly hope that soon suffering will end by finding the right people to care for it. Which animal welfare association or individual will adopt this animal does not concern us at all. Our only concern is that this special creature will be saved at the end.


0 views0 comments

Mutual supporting

FB_IMG_1590852551936.jpg

© 2019 Ippothesis

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram

sponsored by

Liberta logo.png
georgiou-epipla-lavrio.jpg
333.jpg